مراسم لال ایٖنِه شُو یا همان تیرماٰ سیزِّه شُو امسال هم چون سالهای قبل در شب سیزده آبان در روستای عالم کلا لفور برگزار گردید.خوشبختانه این مراسم امسال نسبت به سالهای قبل رونق بیشتری داشته است.اما نکته تأسّف بار در برگزاری این مراسم باستانی در دیار باستانی عالم کلا اینکه اینجا کمتر کسی است که از مراسم ها و رسوم خاص این روز آگاهی دقیقی داشته باشد.طنز ماجرا اینکه تنها برگزار کنندگان این مراسم یعنی کودکان نمی دانند خودِ لال نباید شعر معروف«لال ایٖنِه» را بخواند،انگار حتی لال های این دیار سخنگویان شیرین گفتارند!

منبع : روستای عالم کلا لفور |لال اینه شُو
برچسب ها : مراسم